พระพุทธรูปขนาดใหญ่ Unseen เมืองไทย ที่วัดม่วง อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง นั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีวัดวาอารามมาก และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมี Unseen พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สุดในโลกด้วย อยู่ที่ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ

วัดม่วง เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง ด้วยบารมีและคุณงามความดีของหลวงพ่อเกษม ได้ชักชวนญาติโยม พุทธศาสนิกชนทั่วไปสร้างถาวรวัตถุขึ้นหลายอย่างภายในวัดอย่างมากมาย ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือองค์ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ องค์ต้นแบบของ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นยุคที่มีความสวยงามมากที่สุด

ในช่วงแรกของการสร้างนั้นหลวงพ่อเกษมได้ใช้เงินจากการปฏิบัติกิจนิมนต์ เงินจากการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และงานบุญต่างๆ ในวัด โดยหลวงพ่อได้ควบคุมการสร้างเองมาโดยตลอด มาระยะหลังหลวงพ่อมีร่างกายอ่อนเพลีย และได้ไปให้หมอตรวจ พบว่าหลวงพ่อเป็นมะเร็งที่ตับ หมอได้ทำการรักษาไม่กี่เดือน ก็ได้มรณะภาพลงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 อายุได้ 54 ปี หลังจากนั้นลูกศิษย์ก็ได้ดำเนินการสร้างต่อ จนเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 93 เมตร พื้นที่ในการก่อสร้าง 5 ไร่ เป็นการหล่อด้วยคอนกรีตสำเร็จเสริมเหล็ก ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมประมาณ 16 ปี ใช้เงินประมาณ 106.58 ล้านบาท

ยิ่งใหญ่และสวยงามมากครับ

วิหารแก้ววัดม่วง หลวงพ่อเกษม และผู้มีจิตศรัทธา ได้สร้างวิหารแก้ววัดม่วง ภายในและภายนอกวิหารติดกระจกทั้งหลัง ภายในวิหารแก้ว หลวงพ่อเกษมได้เทหล่อทองเหลืองสร้างรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ดังๆ ทั่วประเทศ จำนวน 50 องค์ ประดิษฐานรอบในวิหารแก้ว

หลวงพ่อเงินเนื้อแท้ หลวงพ่อเกษมพร้อมด้วยลูกศิษย์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเทหล่อสร้างพระพุทธรูปปางมารศรีวิชัย สมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 79 นิ้ว เทหล่อด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ในปี พ.ศ. 2539 ใช้งบประมาณในการสร้าง 5.5 ล้านบาท ประดิษฐานในวิหารแก้ว

แดนนรก หลวงพ่อเกษมได้สร้างแดนนรกตามพระไตรปิฎก เรื่องการสร้างบุญกุศลก็ได้รับบุญนั้น และการสร้างแต่บาปก็ต้องได้รับบาปตามสนองนั้น ภายในแดนนรกมีรูปปั้นเปรต ชาย-หญิง ในลักษณะลิ้นยาว ไม่มีเสื้อนุ่งห่ม นอกจากนั้นยังมีรูปปั้น ชาย-หญิง ตกอยู่ในกะทะทองแดงถูกทรมาน, รูปปั้นปืนต้นงิ้ว, รูปปั้นร่างกายเป็นคนมีหน้าตาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ และมีรูปการถูกเฆี่ยนตีและทรมานทารุณ

หลวงพ่อเกษมต้องการให้ผู้มาเที่ยวชมวัดม่วง ได้พิจารณาถึงหลักธรรมเำพื่อให้เกิดสติ รู้คุณคน ไม่เบียดเบียนทั้งคนและสัตว์ให้เกิดทุกข์ เกิดความละโมบ ลุ่มหลวงในอบายมุข กิเลสตัณหา ถ้าหากได้สร้างบุญไว้ ตายไปก็ได้รับบุญที่สร้างไว้ หากสร้างแต่บาป ก็จะต้องตกนรก ชดใช้กรรม

ที่ตั้ง, การเดินทาง วัดม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6? ตำบลหัวตะพาน? อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ? 8 กิโลเมตร? ไปตามเส้นทางสายอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ? (ทางหลวงหมายเลข 3195) กิโลเมตรที่ 29? เข้าไป 1 กิโลเมตร วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ สังเกตุพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นจุดสังเกตุ

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*