วัดมณีบรรพตวรวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองตาก

วัดมณีบรรพตวรวิหาร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1 ใกล้โรงพยาบาลตาก ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นวัดหลวงประจำจังหวัด และวัดพัฒนาตัวอย่าง ด้านหลังเป็นเจดีย์เหลี่ยมทรงมอญย่อมุมไม้สิบหก ภายในอุโบสถมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่วัดนี้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแสงทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว ชาวบ้านอัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งในตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด เมื่อพ.ศ. 1473 ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองตาก

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*