วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงราย

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง ตั้งอยู่บนถนนเลียบแม่น้ำเชียงแสน-เชียงของ ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพังคราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง เมื่อ พ.ศ. 1483 พร้อมกับพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสมัยเชียงแสน ต่อมาพระเจ้าสุวรรณคำล้านได้บูรณะและปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุใหม่ รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 5365 0534

การเดินทาง จากอำเภอเทิงใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ผ่านอำเภอพญาเม็งราย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1179 ผ่านปากทางเข้าน้ำตกตาดควัน บ้านชัยพัฒนา เข้าเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1098 ผ่านบ้านเนินสมบูรณ์ ปากทางแยกเข้าอำเภอเวียงชัย ปากทางเข้ากิ่งอำเภอดอยหลวง เข้าทางหลวงหมายเลข 1271 ตรงสู่อำเภอเชียงแสน ผ่านวัดพระธาตุผาเงาเข้าถนนบายพาสข้ามแยกถนนเชียงราย-เชียงแสน ไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงทางเข้าพระธาตุจอมกิตติด้านซ้ายมือ

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*