ล่องแพแม่น้ำปาย แม่ฮ่องสอน

แม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปาย แล้วไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน (แม่น้ำคง) ในเขตรัฐคะยา สหภาพพม่า มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร กว้างประมาณ 30 เมตร และลึกประมาณ 7 เมตร ท้องน้ำมีลักษณะเป็นกรวดทราย และในฤดูแล้งน้ำลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดลำน้ำปายนี้สามารถล่องแพได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจล่องแพสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไทยแอ๊ดเวนเจอร์ ราฟท์ติ้ง? บริษัท ปายกรีนทัวร์? จำกัด โทร. 0 5369 9111, 0 5369 9274? และนอร์ธเทอร์น? กรีน? ทัวร์ โทร. 0 5369 938 ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย