เขื่อนน้ำพุง เขื่อนหินทิ้ง แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

เขื่อนน้ำพุง ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาว? 1,720 เมตร สูง 40 เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร และนครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำพิธีเปิดเขื่อนน้ำพุงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 บรรยากาศภายในเขื่อนเงียบสงบ เย็นสบาย การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์) ประมาณ 37 กิโลเมตร จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย