อุทยานแห่งชาติคลองตรอน น้ำตกคลองตรอน น้ำตกห้วยคอม ผาภูเมี่ยง อุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติคลองตรอน มีพื้นที่ครอบคลุมในอำเภอน้ำปาด อำเภอแสงทองขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ประมาณ 278,125 ไร่ ประกอบด้วยคลองขนาดใหญ่และลำห้วยต่าง ๆ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ดิบเขา สนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา หมี เก้ง กระจง เสือลายเมฆ เสือปลา? อีเห็น กระแต และเม่น? เป็นต้น การเดินทาง จากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงอำเภอน้ำปาด ตามทางหลวงหมายเลข 1045 ระยะทาง 68 กิโลเมตร จากที่ทำการอำเภอน้ำปาด เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1212 (ห้วยเดื่อ-บ้านเพีย) ถึงบ้านต้นขนุนระยะทางประมาณ 23? กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.น้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 หรือ? www.dnp.go.th สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ น้ำตกคลองตรอน เกิดจากห้วยคลองตรอน มีน้ำตก 2 แห่ง คือ […]