จุดชมทิวทัศน์ริมโขง แก่งต่างหล่าง แก่งหินขัน อำนาจเจริญ

จุดชมทิวทัศน์ริมโขง อำเภอชานุมานมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ทำให้มีลักษณะทางธรรมชาติ และทัศนียภาพของบรรยากาศสองฟากฝั่งโขงที่งดงามน่าประทับใจ โดยเฉพาะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน มีทางเดินเลียบริมฝั่งโขงเป็นระยะทางยาวเหมาะแก่การเดินชมทัศนียภาพ สามารถมองเห็นดอนชะโนดซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขงและในช่วงฤดูแล้งเดือนกุมภาพันธ์?พฤษภาคม มองเห็นแก่งกลางแม่น้ำโขง แก่งต่างหล่าง บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลชานุมาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอชานุมาน 1 กิโลเมตร ลักษณะของแก่งต่างหล่างคล้ายชามหรืออ่าง เป็นโขดหินศิลาแลงขรุขระอยู่ริมแม่น้ำโขง ในฤดูฝนน้ำแม่น้ำโขงมีระดับน้ำสูงจึงท่วมแก่ง หน้าแล้งแก่งสวยงามมาก เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ คำว่า ?ต่างหล่าง? เป็นภาษาถิ่น บอกถึงลักษณะของภาชนะที่มีลักษณะกว้างและตื้น แก่งหินขัน บ้านหินขัน เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร ลักษณะเป็นร่องหินเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ซึ่งมีลักษณะเหมือนพานหรือขัน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำโขงซึ่งสร้างรายได้แก่ชาวอำเภอชานุมานเป็นอย่างมาก ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ ศาลปู่ตา อำนาจเจริญ

อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ พื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ 260 ไร่ มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่โดยเฉพาะลิงแสมจำนวนมาก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนท้องถิ่นให้ความเคารพศรัทธา เนื่องด้วยมีศาลปู่ตาที่สิงสถิตของเจ้าปู่ (พรานที พรานทอง) พระพุทธรูปปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา และปางปรินิพพานอยู่ในอุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ การเดินทาง อยู่ห่างจากบ้านพนาไปทางทิศใต้ ผ่านหน้าตลาดเทศบาลแล้วเลี้ยวขวาไปประมาณ 1 กิโลเมตร อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่อยู่ด้านซ้ายมือ ห่างจากตัวจังหวัด 40 กิโลเมตร ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ลานตู้ควาย ตะพาบหิน อำนาจเจริญ

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง หมู่ 7 บ้านบ๋าเจริญ ตำบลสร้างนกทา พื้นที่เป็นภูเขาหินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหัวกองดงบังอี่ เขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่ สถานที่น่าสนใจ ลานตู้ควาย เป็นปฎิมากรรมหินทรายจากธรรมชาติแปลกตาบนลานหินขนาดใหญ่ เนื้อหินเกิดจากการกัดเซาะของแสงแดด ลมและสายน้ำ ตะพาบหิน เป็นลานหินกว้างประมาณ 10 เมตร รูปร่างคล้ายตะพาบน้ำตั้งอยู่บนลานหิน การเดินทาง ใช้เส้นทางอำเภอเมืองอำนาจเจริญ-อำเภอปทุมราชวงศา 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านบ๋าเจริญ 4 กิโลเมตร ถึงที่ทำการฯ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พุทธอุทยาน พระมงคลมิ่งเมือง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำนาจเจริญ

พุทธอุทยาน และ พระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท ตำบลบุ่ง ริมทางหลวงหมายเลข 212 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เป็น ?พุทธอุทยาน? ส่วนพระมงคลมิ่งเมือง หรือพระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 11 เมตร ความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดเปลวรัศมี 20 เมตร ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบปาละของอินเดียเหนือ ที่แผ่มายังภาคอีสานเมื่อพันปีเศษ เมื่อ พ.ศ. 2508 จิตร บัวบุศย์ได้ออกแบบสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครอบองค์พระพุทธรูปปูนปั้นเดิม แล้วแต่งองค์พระด้านนอกด้วยกระเบื้องโมเสคสีทอง เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ? ทางด้านหลังของพระมงคลมิ่งเมืองมีพระพุทธรูปลักษณะแปลกอีก 2 องค์ ห่มจีวรเหลือง มีนามว่า ?พระละฮาย? หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ?พระขี่ล่าย? หมายถึง ไม่สวย ไม่งาม โดยเรียกตามรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธรูปโบราณ พบในหนองน้ำ เมื่อ พ.ศ. 2505 ครั้งที่มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่อทำฝายกั้นน้ำ เชื่อกันว่าเป็นพระที่ให้โชคลาภ ประชาชนมักเดินทางมาขอพรอยู่เสมอ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระมงคลมิ่งเมือง เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญทางด้านเกษตร และประมง พร้อมทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ […]

ข้อมูลท่องเที่ยวอำนาจเจริญ, การเดินทาง, แผนที่อำนาจเจริญ

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตรพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย? เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาได้ย้ายมาขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย อำนาจเจริญแม้จะเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงาม และหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าซื้อเป็นของใช้ ของฝาก อำนาจเจริญประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และอำเภอลืออำนาจ การเดินทาง รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ถึงนครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 […]