หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โบราณวัตถุ ยานมาศ

หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนแปดวา อยู่ใกล้กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าและเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่สำคัญชิ้นหนึ่ง คือ ?ยานมาศ? หรือ คานหามไม้แกะสลักโปร่ง 3 ชั้น กว้าง 73 เซนติเมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 1.45 เมตร เป็นฝีมือช่างสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ยานมาศนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ได้ทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุเมื่อคราว เดินทางมาตรวจราชการที่หัวเมืองฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2444 ทรงพบยานมาศแบบนี้ 4 คัน คันแรกทรงพบที่อำเภอมโนรมย์? จังหวัดชัยนาท อีก 2 คัน พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ครั้นมาถึงอุตรดิตถ์ก็พบอีกคันที่วัดท่าเสา ต่อมา พระราชประสิทธิคุณ (ทองคำ) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดท้ายตลาด ไปพบยานมาศนี้ในบริเวณวัดบ้านด่านคุ้งยาง จึงนำมา เก็บรักษาไว้ที่วัดท้ายตลาด ปัจจุบันได้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนชมที่หอวัฒนธรรมแห่งนี้ และจะเปิดให้ชมฟรีเฉพาะ วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์เท่านั้น ช่วงเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าจะมีชาวบ้านจากอำเภอต่าง ๆ นำของพื้นบ้านและของเก่ามาขาย? สามารถชมวิถีชีวิตชาวบ้านได้ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมหอวัฒนธรรม […]