ข้อมูลท่องเที่ยวลำพูน, การเดินทาง, แผนที่ลำพูน

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญไชย ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า ?นครหริภุญไชย? สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ? แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า?จามเทวี?มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไปครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง? อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง การเดินทาง รถยนต์ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ […]

จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักลำพูน ขุนตาล ราคาถูก

จองโรงแรม รีสอร์ท จองที่พักลำพูน ขุนตาล รวม โรงแรมทั่วประเทศกว่า 2,500 แห่ง ราคาถูกกว่าจองกับโรงแรมโดยตรง ลดสูงสุดถึง 75%? สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการทำธุรกรรม ชำระเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ เซอร์วิส ( Counter Service) เซเว่น อีเลฟเว่น (Seven Eleven) หรือบัตรเครดิต ระบบจองโรงแรมของเราปลอดภัย มั่นใจได้ในการทำธุรกรรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 14/00232 และ ใบอนุญาตสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 02970 ตัวอย่าง ขั้นตอนการจองที่พัก ชำระเงิน รายชื่อโรงแรม ราคา กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 222 หมู่ 3 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 พื้นที่?แม่ทา ?????ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : (0 จาก 5) ราคาเริ่มต้น […]

เที่ยวลำพูน เมืองเก่าล้านนา นามว่านครหริภุญไชย

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย ลำพูน(Lamphun) เดิม เรียกว่า ?นครหริภุญไชย? มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีอายุการก่อสร้างเมืองมากว่า 1300 ปีเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ.1200?ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อแรกสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงละโว้พระนามว่า ?จามเทวี? มาปกครองเมือง จังหวัดลำพูน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน อยู่ทางใต้ของเชียงใหม่ ด้าน ตะวันออก ติดกับจังหวัดลำปาง ที่เที่ยวในจังหวัดลำพูนแม้จะมีไม่เยอะนักด้วยความเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในตัวเมืองเราจะเห็นวัดเก่าๆ […]