ข้อมูลท่องเที่ยวพิษณุโลก, การเดินทาง, แผนที่พิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ? ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร? สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ?? หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก? ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา พิษณุโลก เป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม? และธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว? อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 377 กิโลเมตร? จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ทางด้านตะวันออก นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำน่านซึ่งไหลผ่านบริเวณ ตัวเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปราง ประวัติศาสตร์ หลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า ?เมืองสองแคว? เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย หรือบริเวณที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน? เมื่อประมาณ พ.ศ. 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ? ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง สมัยอยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝ่ายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงปฏิรูปการปกครองและได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้ตั้งแต่ […]

จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักพิษณุโลก ราคาถูก

จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักพิษณุโลก รวม โรงแรมทั่วประเทศกว่า 2,500 แห่ง ราคาถูกกว่าจองกับโรงแรมโดยตรง ลดสูงสุดถึง 75%? สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการทำธุรกรรม ชำระเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ เซอร์วิส ( Counter Service) เซเว่น อีเลฟเว่น (Seven Eleven) หรือบัตรเครดิต ระบบจองโรงแรมของเราปลอดภัย มั่นใจได้ในการทำธุรกรรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 14/00232 และ ใบอนุญาตสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 02970 ตัวอย่าง ขั้นตอนการจองที่พัก ชำระเงิน รายชื่อโรงแรม ราคา ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 1/79 หมู่ 2 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก กม.53 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 พื้นที่?วังทอง?????ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : (0 จาก 5) ราคาเริ่มต้น […]

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว น้ำตกสายทิพย์ ลานสน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ 149,375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อปี 2537 ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงตามแนวชายแดนไทย-ลาว มียอดภูสอยดาวสูงที่สุด 2,102 เมตร จากระดับทะเล สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่ป่าปกคลุม เป็นป่าดิบเขาสลับทุ่งหญ้า และป่าสน เช่น ป่าสนสามใบ อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีดอกไม้ป่าพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ดอกหงอนนาค และดอกไม้ดิน ซึ่งขึ้นอยู่กลางป่าสนภูสอยดาว อุทยานฯ สามารถจะมาท่องเที่ยวได้ทั้งปี แต่ถ้าหากอยากดูดอกไม้สีสวย ๆ ที่มักจะขึ้นเพื่อรับความชุ่มชื้นในช่วงหน้าฝน ควรจะมาในช่วงปลายฝนต้นหนาว เส้นทางเดินป่า พิชิตลานสน ภูสอยดาว ลักษณะทั่วไป เส้นทางเดินป่าพิชิตลานสนภูสอยดาว เป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกล จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณน้ำตกภูสอยดาว ที่ระดับความสูงประมาณ 600 เมตร และสิ้นสุดที่จุดพิชิตภูสอยดอย ที่ระดับความสูงประมาณ 1,633 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพเส้นทาง เส้นทางจัดอยู่ในระดับยาก ผู้เดินจะต้องประเมินสภาพร่างกายก่อนเดินทาง ช่วงแรกๆ จะผ่านป่าดงดิบ […]

ทุ่งแสลงหลวง สัมผัสทุ่งหญ้าสะวันน่าเมืองไทย

สวัสดีคะ…ปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ วันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งมาแนะนำคะ.. สำหรับคนที่อยากจะไปสัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศป่าสนและป่าหลากหลายประเภท ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าสะวันน่าของเมืองไทย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก?. บรรยากาศยามเช้า ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ4-5 ชม.ถึงตัวเมืองจ.พิษณุโลก จากจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 สายพิษณุโลก – หล่มสัก ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าโล่งสีทอง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแหล่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 789,000.00 ไร่ หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร สำหรับชื่อของอุทยานแห่งชาติ เป็นชื่อของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ? ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นโดยอาศัยชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งในทุ่งหญ้าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจคาดว่าในสมัยก่อนมีต้นแสลงใจขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ มีป่าหลายชนิด และสัตว์ป่าชุกชุม จึงตั้งชื่อว่า ?ทุ่งแสลงหลวง? ให้สมกับเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความหลากหลายของธรรมชาติไว้ ต้นแสลงใจ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ […]