อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความ กล้าหาญ รักชาติ และเสียสละ เมื่อครั้งพระยาพิชัยดาบหักครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี? ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้โดย เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี? พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัยดาบหักได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป การรบในครั้งนั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยดาบหัก ข้างขวาได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่า ด้วยวีรกรรม ดังกล่าวจึงได้สมญานามว่า?พระยาพิชัยดาบหัก? อนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและหล่อโดยกรมศิลปากร ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์? พ.ศ. 2512 ภายในบริเวณมี พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่เก็บรักษาดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุด ในโลก มีน้ำหนัก 557.8 กิโลกรัม ฝักดาบทำด้วยไม้ประดู่ ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลาย และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัย ดาบหัก ที่ภายในเก็บรวบรวมประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก รวมทั้งแบบจำลองสนามรบ และวิถีชีวิตผู้คนเมืองอุตรดิตถ์ใน สมัยอยุธยาตอนปลาย รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย