อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว น้ำตกสายทิพย์ ลานสน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ 149,375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อปี 2537 ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงตามแนวชายแดนไทย-ลาว มียอดภูสอยดาวสูงที่สุด 2,102 เมตร จากระดับทะเล สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงที่ป่าปกคลุม เป็นป่าดิบเขาสลับทุ่งหญ้า และป่าสน เช่น ป่าสนสามใบ อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีดอกไม้ป่าพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ดอกหงอนนาค และดอกไม้ดิน ซึ่งขึ้นอยู่กลางป่าสนภูสอยดาว อุทยานฯ สามารถจะมาท่องเที่ยวได้ทั้งปี แต่ถ้าหากอยากดูดอกไม้สีสวย ๆ ที่มักจะขึ้นเพื่อรับความชุ่มชื้นในช่วงหน้าฝน ควรจะมาในช่วงปลายฝนต้นหนาว เส้นทางเดินป่า พิชิตลานสน ภูสอยดาว ลักษณะทั่วไป เส้นทางเดินป่าพิชิตลานสนภูสอยดาว เป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกล จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณน้ำตกภูสอยดาว ที่ระดับความสูงประมาณ 600 เมตร และสิ้นสุดที่จุดพิชิตภูสอยดอย ที่ระดับความสูงประมาณ 1,633 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพเส้นทาง เส้นทางจัดอยู่ในระดับยาก ผู้เดินจะต้องประเมินสภาพร่างกายก่อนเดินทาง ช่วงแรกๆ จะผ่านป่าดงดิบ […]