อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ยอดเขาภูพญาพ่อ แก่งนางพญา อุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยป่านานาชนิดที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 624,468 ไร่ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ซึ่งจะพลัดใบเปลี่ยนสีงดงามเมื่อย่างเข้าฤดูหนาว และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก เช่น เก้ง กวาง หมูป่า หมี และสัตว์ปีกจำนวนไม้น้อยกว่า 200 ชนิด อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 จุดที่สูงที่สุดของอุทยานฯ คือ ยอดเขาภูพญาพ่อ สูงถึง 1,350 เมตร เป็นจุดแบ่งเขตจังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยานฯ จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน และในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 203 ตารางกิโลเมตร ภายในมีเกาะแก่งมากมายเหมาะสำหรับการล่องแพชมวิวทิวทัศน์ จุดชมวิว เส้นทางสายป่าแดง น้ำกราย และลำน้ำนางพญา ซึ่งลัดเลาะตามริมเขา มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก? เนื่องจากเส้นทางสายนี้ตัดผ่านป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาทำให้อากาศเย็นสบาย […]

ล่องแก่งลำน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน

รูป ล่องแก่งน้ำว้า อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า)? อยู่ในเขตอำเภอแม่จริม ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 60 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 และ 1243 มีพื้นที่ 270,000 ไร่ หรือ 432 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหลายชนิด สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ภาพเขียนสีโบราณที่เขาหน่อ? การเดินทางเริ่มต้นที่บริเวณบ้านน้ำปุ๊ช่วงแรกต้องเดินข้ามแม่น้ำว้า จากนั้นเดินเลียบไปตามสันเขา ผ่านป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ต้องปีนขึ้นผาหน่อซึ่งเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุด คือ ฤดูหนาว ฤดูฝนอาจพบอันตรายจากดินพังทลายและเส้นทางลื่นมาก ควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้เป็นผู้นำทาง รวมระยะทาง 8.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง เส้นทางเดินป่าเลียบลำน้ำแปง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านร่มเกล้า-บ้านห้วยทราย เป็นเส้นทางหาของป่าของชาวบ้าน เริ่มจากบ้านร่มเกล้า-ปากน้ำแปง บริเวณแก่งหลวง ผ่านป่าชนิดต่าง ๆ ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ […]

ข้อมูลท่องเที่ยวดอยภูคา, ดอยภูแว, การเดินทาง แผนที่

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,065,000 ไร่ หรือ ประมาณ 1,704 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดน่าน คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เทือกเขาดอยภูคาประกอบด้วยแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย โดยมียอดภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดน่าน สูงถึง 1,980 เมตร จากระดับน้ำทะเล ดอยภูคาเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว และลำน้ำว้า บริเวณนี้เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน ก่อนจะเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินสองผืนใต้ทะเลเข้าหากัน ทำให้แผ่นดินโก่งตัวขึ้น น้ำทะเลใต้ดินระเหยไปเหลือเพียงสินแร่เกลือ ดังที่พบในอำเภอบ่อเกลือ และการค้นพบสุสานหอยทะเลอายุประมาณ? 200 ล้านปี บนดอยภูแวที่บ้านค้างฮ่อ ตำบลสะกาด อำเภอปัว มีลักษณะเป็นหอยแครงสองฝา ดร.จงพันธ์ จงลักษณ์มณี นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี สรุปว่า เป็นซากหอยที่มี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า พาลีโอคาร์ดิต้า สปีชี่ […]

ข้อมูลท่องเที่ยวน่าน, การเดินทาง, แผนที่น่าน

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง งามเรืองรองพระธาตุแช่แห้ง ภาพ ยอดดอยภูแว จ.น่าน น่าน มีพื้นที่ 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ เป็นเมืองที่มีภูเขาปกคลุมแทบทั้งจังหวัด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 668 กิโลเมตร เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือกเขาสูงถึงพื้นราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา รวมทั้งสิ้น 64 พระองค์ น่านเดิมมีชื่อว่า ?นันทบุรี? หรือ ?วรนคร? สร้างขึ้นโดยพระยาภคา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบตำบลศิลา-เพชร หรือ อำเภอปัวในปัจจุบัน ใน พ.ศ.1902 พระยาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย? ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่บริเวณเชิงดอย ต่อมาประมาณ พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทาง พระยาผากองราชบุตรพระยาการเมือง ได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน วัดภูมินทร์ จ.น่าน แม่น้ำน่านเสมือนเส้นเลือดของชาวน่าน มีต้นกำเนิดจากดอยขุนน้ำน่าน ตำบลขุนน่าน อำเภอบ่อเกลือ […]

ทริปโหด…ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตยอดดอยภูแว

ทริปภูแว เป็นทริปที่ผมประทับใจทริปหนึ่ง ตอนแรกผมกับเพื่อนๆ หาที่เที่ยวช่วงปีใหม่กัน คุณต้น Travel-is ชวนไปเที่ยวน่าน ผมตอบตกลงอย่างไม่ต้องคิดมาก ด้วยความที่ไม่เคยเดินขึ้นดอยมาก่อน เลยทำให้อยากไปมาก เราออกเดินทางกันในคืนวันวันที่ 28 ธันวาคม หรือวันสุดท้ายของการทำงานในปี 2549 เรานัดรวมตัวกันที่หมอชิต เราเดินทางด้วยรถปรับอากาศชั้น 2 เนื่องจากรถชั้น 1 เต็ม หมอชิตในวันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และผู้คนที่เดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเอง 8 โมงเช้าวันที่ 29 เราลงรถที่ตลาด อ.ปัว ใน จ.น่าน เพื่อหาซื้อของ เสบียง ในระหว่างเดินทางและค้างแรมที่ ยอดดอยภูแว สำหรับ สิ่งของที่เราซื้อกัน จะเน้นไปที่ปลากระป๋อง และไข่ สำหรับใครที่จะซื้อไข่ให้ตอกไข่ใส่ขวดน้ำจะสะดวกกว่า ใส่ถุงเป็นฟองๆ ใครที่ยังไม่มีถุงมือ หมวกไหมพรม ผ้าปูรองเต๊นสามารถซื้อได้ที่นี่ และที่ขาดไม่ได้คือน้ำดื่ม ที่ยอดดอยภูแว ไม่มีแหล่งน้ำ นักท่องเที่ยวต้องนำขึ้นไปเอง ที่ขาดไม่ได้สำหรับผมและเพื่อนๆคือเบียร์ เป็นเครื่องดิ่มที่กันหนาว สร้างสีสัน และช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางได้เป็นอย่างดี จากตลาด อ.ปัว เราเดินทางด้วยรถตู้มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่างทางผ่านหุบเขาหลายหุบเขา […]