พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท? (ทางหลวงหมายเลข 340)? ตำบลสนามชัย? ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี? ตรงข้ามกับศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี? ประกอบด้วยวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี? พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี? หอจดหมายเหตุแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี? หอสมุดแห่งชาติ? จังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมพระเกียรติ? และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก? จังหวัดสุพรรณบุรี? ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง? สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี? ภายในอาคารนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงประวัติฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองสุพรรณบุรีในอดีต? พัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์? ทวารวดี? ลพบุรี? อยุธยา? และสมัยรัตนโกสินทร์? จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถีผ่านสื่อโสตทัศนูปกรณ์? จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ? ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี? รวมถึงประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีต? ท่านสามารถชมพระพิมโบราณจากกรุวัดที่มีชื่อเสียงต่างๆในเมืองสุพรรณบุรี? พร้อมยังรวบรวมผลงานของศิลปินในสาขาต่างๆ?? ไม่ว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี? เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ?วันอาทิตย์ เวลา? 09.00-16.00 น. เว้นวันจันทร์? วันอังคาร? และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันปีใหม่และวันสงกรานต์)

ค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม? โทร. 0 3553 5330

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*