เขื่อนน้ำพุง เขื่อนหินทิ้ง แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

เขื่อนน้ำพุง ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยาว? 1,720 เมตร สูง 40 เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร และนครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงทำพิธีเปิดเขื่อนน้ำพุงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 บรรยากาศภายในเขื่อนเงียบสงบ เย็นสบาย

การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์) ประมาณ 37 กิโลเมตร จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*