อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา แผนที่เกาะลันตา กระบี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีเนื้อที่ประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร ในอำเภอเกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง รวมไปถึงหมู่เกาะห้า หมู่เกาะรอก และเกาะไหง

เกาะที่น่าท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่

เกาะลันตาน้อย เป็นเกาะที่เป็นชุมชนของชาวเกาะลันตาในอดีตมาก่อน มีที่ว่าการอำเภอ มีโรงเรียนวิถีชีวิตแบบเก่า ๆ บ้านเรือนโบราณยังมีให้พบเห็น

เกาะลันตาใหญ่ มีรูปร่างยาวเรียวจากเหนือมาใต้ ศูนย์กลางธุรกิจของเกาะอยู่ที่บริเวณท่าเรือศาลาด่านซึ่งมีทั้งบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธนาคาร ด้านตะวันตกเรียงรายไปด้วยชายหาดและอ่าวที่สวยงามมากมายได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา อ่าวพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน? และมีถนนตัดจากท่าเรือตอนเหนือผ่านชายหาดต่าง ๆ ไปจนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะมีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์ ส่วนด้านตะวันออกมีชุมชนเก่าของเกาะลันตาเนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอมาก่อน ซึ่งย้ายไปอยู่ที่เกาะลันตาน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะลันตานับถือศาสนาอิสลาม และที่บ้านสังกะอู้ยังมีชนพื้นเมืองที่ยังคงยึดถือวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ประเพณีลอยเรือ

ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ มีจุดชมวิว แหลมโตนด ซึ่งเป็นที่ตั้งของประภาคาร จากมุมนี้สามารถมองเห็นโค้งอ่าวกรวดและอ่าวหาดทรายขาวสะอาดมาบรรจบกัน ตอนปลายสุดของแหลมเป็นที่ตั้งของเกาะหม้อ เป็นจุดดำดูปะการังน้ำลึก นอกจากจุดชมวิวแหลมโตนดแล้ว ยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาบริเวณตอนกลางเกาะที่มีร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานอาหารพร้อมกับชมทิวทัศน์ของทะเลอันดามันที่มีเกาะต่าง ๆ อยู่ท่ามกลางผืนน้ำสีน้ำเงิน

บนเกาะลันตาใหญ่มีที่พักเอกชนเปิดให้บริการมากมาย ฤดูท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ควรติดต่อล่วงหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา? เลขที่? 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150? โทร.? 0 7562 9018-9 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 0 2562 0760 หรือ?? www.dnp.go.th

การเดินทางไปเกาะลันตาใหญ่

รถยนต์ นักท่องเที่ยวที่นำรถไปเองสามารถนำรถลงเรือได้ที่ท่าเทียบแพขนานยนต์ บ้านหัวหินไปเกาะลันตาน้อยและข้ามแพอีกครั้งไปยังเกาะลันตาใหญ่ สามารถข้ามแพได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 18.30 น.

ค่าข้ามแพ จากบ้านหัวหิน ? เกาะลันตาน้อย เวลาให้บริการ 07.00-22.00 น. เวลากลับ 06.00-22.00 น. ระยะเวลาการเดินทาง 15-20 นาที รถยนต์ คันละ 50 บาท? มอเตอร์ไซค์ คันละ 10 บาท

จากเกาะลันตาน้อย ? เกาะลันตาใหญ่ เวลาให้บริการ 06.00-20.00 น. เวลากลับ 06.00-22.00 น. ระยะเวลาการเดินทาง 15-20 นาที รถยนต์ คันละ 40 บาท รวมคนขับ มอเตอร์ไซค์ คันละ 10 บาท สามารถข้ามแพได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ? 20.00 น.?? หมายเหตุ? ราคาค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การเดินทางไปท่าเรือหัวหิน จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ไปทางอำเภอคลองท่อม (เส้นทางไปจังหวัดตรัง)? ถึงบ้านแยกห้วยน้ำขาว ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง 4206 ประมาณ 20 กิโลเมตร จนถึงบ้านหัวหิน

รถตู้ปรับอากาศ มีรถออกจากอำเภอเมือง วิ่งระหว่างกระบี่-เกาะลันตาใหญ่? มีรถออกทุกๆ หนึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ค่าโดยสารคนละ 250 บาท ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง? ส่วนขากลับจากเกาะลันตาใหญ่ จะมีรถออกทุกๆ หนึ่งชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เช่นกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระบี่ ลันตาทัวร์? อำเภอเมือง โทร.? 0 7562 2792??? ศาลาด่าน โทร. 0 7568 4121

นอกจากนั้นจากจังหวัดตรัง ก็มีรถตู้ปรับอากาศบริการ รถออกทุกชั่วโมง เวลา 08.30-16.30 น. เวลากลับ 08.00 น., 10.00 น., 12.00 น., 13.30 น. และ 15.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท เค เค ทัวร์ สำนักงานอยู่หน้าสถานีรถไฟ โทร. 0 7521 1198 , 0 7522 3664 โทรสาร 0 7521 1441

การเดินทางโดยรถประจำทางจากจังหวัดตรัง ไปยังจังหวัดกระบี่ สามารถเดินทางได้โดยรถบัสท้องถิ่นสีแดง (รถพัดลม) ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดตรัง 06.00-17.00 น. ค่าโดยสารคนละ 80 บาท ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง หรือโดยรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งขังหวัดตรังเวลา 06.00-17.00 น. ค่าโดยสารคนละ 113 บาท ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง

เรือโดยสารในฤดูท่องเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม)? มีเรือออกจากท่าเรือเจ้าฟ้า อำเภอเมือง ไปขึ้นที่ท่าเรือศาลาด่าน บนเกาะลันตาใหญ่ เรือออกเวลา 10.00 น. และ 13.00 น. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง? สนใจสอบถามข้อมูลที่ท่าเรือเจ้าฟ้า โทร. 0 7563 0470 – 2

แผนที่เกาะลันตา

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*