เขาค้อทะเลภู เพชรบูรณ์

ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ เพชรบูรณ์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์

ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต.) หรือ เขาค้อทะเลภู เป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ หรือพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตรธรรมชาติ และการแปรรูปพืชผักผลไม้ รวมทั้งสมุนไพรให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ภายในเขาค้อทะเลภูมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมุนไพร เช่น การผลิตลูกประคบสมุนไพร นวดตัว การกลั่นน้ำมันหอมระเหย การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร การผลิตไวน์ผลไม้และสมุนไพร การผลิตน้ำผลไม้และอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีสถานที่พักไว้บริการ มีทั้งหมด 18 หลัง ราคา 700-3,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด เลขที่ 137 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 โทร. 0 5675 0061-2 โทรสาร 0 5675 0063

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*