พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี? ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ? ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปรัชญามหาวิทยาลัยในการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยเพื่อชุมชน? จัดแสดงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน ด้านต่าง ๆ? ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ด้านการค้าทางเรือสำเภา? การอพยพของชาวจีนเข้ามาประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2? การจำลองร้านขายยาแผนโบราณ? ภูมิปัญญาชาวจีนด้านการทอผ้า วรรณกรรมที่แปลจากภาษาจีน? นิทรรศการ 90 ปีมูลนิธิปอเต็กตึ๊งและยังมีพิพิธภัณฑ์สมุทรปราการจัดแสดงของที่ได้รับจากชุมชนเช่น สามล้อ? เรือ อุปกรณ์ทำนา

การเดินทาง รถประจำทางสาย? 132, 133, ปอ. 537 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์? เวลา? 08.30-16.30 น.?? ปิดบริการวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร. 0 2312 6300 ต่อ? 1339, 1346

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*