อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก? ทางเข้าทางเดียวกับน้ำตกมวกเหล็ก เป็นทางลาดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร จัดตั้งเป็น ?วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย? เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 อยู่ในท้องที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น

ประวัติความเป็นมา เดิมด้านทิศเหนือของน้ำตกมีหมู่บ้านชื่อ “บ้านเจ็ดสาวน้อย” ต่อมา นายถวิล นิระ นักวิชาการป่าไม้ 6 สังกัดกองบำรุงกรมป่าไม้ได้เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และได้สำรวจพบน้ำตกจำนวน 7 ชั้น อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ จึงได้ตั้งชื่อว่า “น้ำตกเจ็ดสาวน้อย” ตามชื่อหมู่บ้านแล้วจำนวนชั้นของน้ำตกที่พบ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ระหว่าง 180-402 เมตร? จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่บริเวณโชคชัยพัฒนา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 402 เมตร บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของพื้นที่ติดคลองมวกเหล็กซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอวังม่วง ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีลำห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยแล้ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าปลูก เนื่องจากแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายมาก่อนและได้รับการปลูกป่าฟื้นฟู?? พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตสวนป่าหลังเขา-ท่าระหัด จังหวัดสระบุรีและพื้นที่แปลงปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50? บางพื้นที่เป็นป่าที่ฟื้นตัวตามธรรมชาติ? พื้นที่โดยรอบทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย มีถนนล้อมรอบ? บริเวณที่เป็นป่าดงดิบธรรมชาติจะพบเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับลำห้วยเหล็กและกระจายเป็นหย่อมๆตามแนวลำน้ำ? ส่วนป่าเบญจพรรณพบอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าที่ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ?? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 3622 6431

แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติฯ ที่น่าสนใจ ได้แก่

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ มี 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ? 2-5 เมตร ไหลลดหลั่นกันมาตามแนวลำธารเป็นแอ่งน้ำกว้าง? บรรยากาศร่มรื่น มีบริเวณสำหรับเล่นน้ำ? ลำน้ำมวกเหล็ก เป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดปี ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเกาะแก่งที่ไม่สูงมากนัก ลดหลั่นกันไป

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, www.folktravel.com

รูปภาพ. www.folktravel.com

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1 comment to อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*