บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เที่ยวชมสัตว์น้ำ อุโมงค์ปลาน้ำจืด สุพรรณบุรี

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่? มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่? อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณประมาณ 64 กิโลเมตร? บึงฉวากมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอำเภอเดิมบางนางบวช? จังหวัดสุพรรณบุรี? ส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่

อุโมงค์ปลา บึงฉวาก

บึงฉวาก ได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 และในปีพ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี?? เนื่องจากความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีในบึง?? ลักษณะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมถาวรและชั่วคราว? ทั้งแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดต่ำสุด น้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งบึงฉวากเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว คือเป็นบึงน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ? มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1?3 เมตร?? พื้นที่บึงฉวากอยู่ในความดูแลของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น

ริมบึงฉวากมีบรรยากาศร่มรื่น ลมพัดเย็นสบายตลอด ในบริเวณบึงเต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงและชมพู ในช่วงตอนเช้าบัวจะบานสวยงาม นกเป็ดแดงฝูงใหญ่จับกลุ่มอยู่ตามกอบัวในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมและนกจะทยอยกลับในช่วงเดือนเมษายน? มีศาลาสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีบริการขี่จักรยานน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถขออนุญาตกางเต็นท์พักแรมริมบึง? ปัจจุบันกำลังมีการพัฒนาบึงฉวากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี

มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่ในความดูแลเช่น

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี? ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาสวยงามและพันธุ์ปลาหายากเอาไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา แบ่งเป็น 3 อาคาร
 • อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่? 1 จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม? ทั้งพันธุ์ปลาไทย? และพันธุ์ปลาต่างประเทศกว่า? 50? ชนิดเช่น? ปลาบึก? ปลากระโห้?? ปลาม้า? ปลากราย ปลาช่อนงูเห่า? ปลาเสือตอ? เป็นต้น
 • อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่? 2 ประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่สวยงามบรรจุน้ำได้กว่า?? 400? ลูกบาศก์เมตร? และมีอุโมงค์ความยาวประมาณ? 8.5? เมตร? ผู้ชมสามารถเดินลอดผ่านใต้ตู้ปลาได้บรรยากาศเหมือนอยู่ใกล้สัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย? มีนักประดาน้ำหญิงสาธิตการให้อาหารปลา? นอกจากนั้นโดยรอบยังมีตู้ปลาน้ำจืดอีก? 30? ตู้? และตู้ปลาทะเลสวยงามอีก 7 ตู้

การแสดงตู้ปลาใหญ่มีเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 10.30-16.00 น.? สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ? เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30?17.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์? เปิดเวลา 08.30?18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่? โทร. 0 3543 0043-4, 0 3543 0033 โทรสาร 0 3543 9208

 • อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล) จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลมากมายหลายชนิดให้ได้ชมกัน มีตู้ปลาขนาดใหญ่ และตู้ปลารูปทรงแปลกตา เพื่อคอยบริการนักท่องเที่ยวให้ได้ชื่นชมกับความสวยงาม และบรรยากาศของโลกใต้ท้องทะเล รวมทั้งตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ปลา และบันไดเลื่อน ขนาดความยาว 75 เมตร เพื่อให้ได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งบ้านของเจ้าแห่งท้องทะเล หรือ ปลาฉลาม อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล) เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 180 บาท เด็ก 50 บาท?? วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30?17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์? เปิดเวลา 08.30?18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่? โทร. 0 3543 0043-4, 0 3543 0033 โทรสาร 0 3543 9208

 • เวทีริมบึง มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี นำการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่หาดูได้ยากมาให้ชมในช่วงวันหยุดเทศกาล
 • บ่อจระเข้น้ำจืด เป็นบ่อจระเข้ที่ได้จำลองให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด? พื้นที่ประมาณ 3 ไร่? มีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยขนาด? 1.5?4.0? เมตร? ประมาณ? 60? ตัว ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นความเป็นอยู่แบบธรรมชาติของจระเข้และสามารถเข้าชมอย่างใกล้ชิด? มีการแสดงจระเข้วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์? รอบ 11.00 น., 12.30 น., 14.00 น. และ 15.30 น.

ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ประกอบไปด้วย อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว? จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดต่างๆ? การดูนก สภาพทางภูมิศาสตร์? ประวัติความเป็นมาของบึงฉวาก มีตู้จำลองระบบนิเวศ? ห้องฉายสไลด์วิดีทัศน์? ด้านนอกอาคารมี กรงเลี้ยงนก ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ? 5? ไร่? สูง? 25? เมตร? ภายในกรงได้รับการตกแต่งให้ดูคล้ายสภาพธรรมชาติ? ประกอบด้วยนกกว่า 45 ชนิด?? ที่น่าสนใจได้แก่? นกกาบบัว? นกเป็ดแดง? ไก่ฟ้าพญาลอ? และไก่ฟ้าสีทอง? ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดในโลก? มีการจำลองน้ำตกขนาดเล็กเอาไว้ภายในกรง? ผู้เข้าชมจะเดินตามทางเดินที่จัดไว้และได้สัมผัสใกล้ชิดกับนกต่างๆ ที่ปล่อยให้มีชีวิตอยูในสภาพแบบธรรมชาติเดินผ่านหน้าเราไป?? หากเดินถัดไปจากกรงนก จะเป็นกรงเสือขนาดใหญ่? กรงเสือขนาดเล็ก มีเสือชนิดต่างๆให้ชมและที่พิเศษคือ มีลูกเสือดูดนมหมู และสัตว์สวยงามอีกหลายชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 08.00?16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00?18.00 น. โทร. 0 3543 9206,? 0 3543 9210 สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก โทร. 0 3548 1250

 • กรงเสือและสิงโต ลักษณะภายในตกแต่งเป็นถ้ำและเนินหินให้ดูคล้ายสภาพธรรมชาติ? ซึ่งเป็นกรงเลี้ยงสัตว์ป่าตระกูลแมว? อันได้แก่? สิงโต? เสือโคร่ง? เสือลายเมฆ? เสือดาว? แมวดาว? เป็นต้น? นอกจากนั้นยังมีกรงสัตว์ป่าหายากอีกหลายประเภทที่จัดแสดงไว้? เช่น? นกน้ำ? นกยูงและไก่ฟ้าชนิดต่างๆ? ม้าลาย? อูฐ? และนกกระจอกเทศ? เป็นต้น? สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก โทร. 0 3548 1250 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก โทร. 0 3548 1250
 • เกาะกระต่าย พื้นที่คล้ายเกาะ สร้างเป็นที่พักของกระต่าย 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เจอร์ซี่ วูลลี่ และสายพันธุ์แองโกร่า ที่มีความน่ารักและสวยงาม รวมทั้งยังมีกวางดาว เน้อทราย และจากสาเหตุที่เป็นเกาะมีพื้นที่น้ำล้อมรอบ จึงเลี้ยงปลาไว้ในกระชังอีกจำนวนมาก เพื่อให้ผู้คนได้พักผ่อนอีกประเภทหนึ่ง โดยการให้อาหาร เช่น ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาสวายเผือก ฯลฯ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา? 08.00?16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00?18.00 น.
 • ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อาคารสองชั้นติดกรงนกขนาดใหญ่ รวบรวมสินค้าทั้งของกินและของใช้จากจังหวัดสุพรรณบุรีมาไว้ที่นี่ นอกจากจะแสดงสินค้าภายในจังหวัดแล้ว ยังรวบรวมสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงมาไว้ในอาคารนี้อีกด้วย? โรงสีชุมชน สถานที่รับรองผลผลิตของเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวปลอดสารพิษ นำผลผลิตที่ได้มาส่งให้โรงสีขนาด 5 ก.ก. ต่อชั่วโมง เพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารพิษบึงฉวาก ออกจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกร และอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค
 • อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ เฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก? อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน? โดยรวบรวมผักพื้นบ้านจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยกว่า? 500 ชนิด? มาปลูกไว้ในบริเวณเกาะกลางบึงฉวาก? มีทั้งสมุนไพร ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย? ไม้ล้มลุก? และไม้ชื้นแฉะที่น่าสนใจได้แก่? น้ำเต้าสี่เหลี่ยม? บวบหอมขนาดใหญ่? อุโมงค์น้ำพุ? และการจัดสวนไม้ประดับด้วยผักพื้นบ้าน? นอกจากนั้นยังมีโรงปลูกพืชระบบระเหยน้ำ? และสาธิตการปลูกพืชไร้ดินจัดแสดงให้ชมด้วย? และมีห้องสมุดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าข้อมูลพันธุ์ผักต่างๆ ห้องนิทรรศการแสดงผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตรอุทยานผักพื้นบ้านฯ

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่? โทร. 08 1948? 9214, 08 9836 1358 โทร.? 0 3543 0011 หรือ สำนักงานเกษตร อำเภอเดิมบางนางบวช โทร. 0 3554 5450, 0 3555 5455

การเดินทาง จากถนนสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340) เมื่อถึงอำเภอเดิมบางนางบวช สามารถเข้าไปได้ 2 ทาง คือ เมื่อถึงสี่แยกทางเข้าตัวอำเภอเดิมบางนางบวช เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ตรงไปจนพบสามแยกตัดกับถนนเลียบคลองชลประทาน? ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนเลียบคลองชลประทาน

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รูปภาพ. คุณหนึ่ง@folktravel

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 comments to บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เที่ยวชมสัตว์น้ำ อุโมงค์ปลาน้ำจืด สุพรรณบุรี

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ได้เปลี่ยนเวลาทำการดังนี้
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 08.30 – 16.30 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30 – 17.00 น.
  ค่าเข้าชมอาคารหลังที่ 1 อาคารหลังที่ 2 และ บ่อจระเข้
  ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
  ค่าเข้าชมอาคารหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล)
  ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท ( ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท )
  เบอร์โทรติดต่อ 035-430-043 , 035-430-044 , 035-430-1109 , 035-430-111

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพะรเกียรติฯ ได้เปลี่ยนเวลาการเปิด – ปิด ดังนี้
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิด 08.30 – 16.30 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด 08.30 – 17.00 น.
  ค่าเข้าชมอาคารหลังที่ 1 , 2 และบ่อจระเข้
  ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
  ค่าเข้าชมอาคารหลังที่ 3
  ผูใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*