ข้อมูลท่องเที่ยววัดศรีโคมคำ-กว๊านพะเยา แผนที่กว๊านพะเยา

เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปจังหวัดพะเยา และพาครอบครัวไปทำบุญที่วัดศรีโคมคำ(คนท้องถิ่นเรียกวัดพระเจ้าตนหลวง) เลยขอเอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากครับ เมื่อพูดถึงจังหวัดพะเยาคิดว่าทุกคนคงรู้จักกว๊านพะเยา

กว๊าน แปลตามภาษาพื้นเมืองล้านนา แปลว่า บึง เมื่อนำมารวมกับคำว่าพะเยาก็น่าจะหมายถึงบึงในจังหวัดพะเยา กว๊านพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในอำเภอเมือง เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก และเป็นจุดรวมของน้ำที่ไหลมาจากห้วย 18 สาย ปัจจุบันกว๊านพะเยาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บริเวณริมกว๊านมี่ร้านอาหารและเป็นสวนสาธารณะ สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินที่กว๊านพะเยาได้

ที่อยู่ติดกับกว๊านพะเยาจะเป็น วัดศรีโคมคำ(คนท้องถิ่นเรียกวัดพระเจ้าตนหลวง) เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 ต่อมาเมืองล้านนาถูกพม่ารุกรานเข้ามา และเป็นเมืองขึ้นของพม่า ประชาชนหนีเข้าไปในป่า บ้านเมืองก็รกร้าง จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเ้จ้าอยู่หัว (ร.3) ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ และได้บูรณะเรื่อยๆมา ได้อาราธนา พระคุณเจ้าครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา มาเป็นประธานในการก่อสร้างพระวิหารหลวงใหม่ และได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2466

ปัจจุบันวัดศรีโคมคำได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทสามัญ และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา

ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการสำรวจกว๊านพะเยา แล้วพบว่ามีวัดโบราณอยู่ใต้น้ำ จำนวน 20 วัด มีวัดหลักชื่อว่า วัดติโลกอาราม ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2019-2031 โดยสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่อยู่ในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ลำดับที่ 10 ของราชวงศ์มังราย ต่อมากรมประมงได้สร้างประตูน้ำขึ้นมา ทำให้วัดจมอยู่ใต้กว๊านพะเยา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชม วัดติโลกอาราม ได้โดยการนั่งเรือพาย ค่าโดยสารคนละ 20 บาท พร้อมเสื้อชูชีพ มีคนพายลำละ 2 คน ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 20 นาที

หลวงพ่อศิลา เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย อายุกว่า 500 ปี ค้นพบเมื่อปี 2526 ในบริเวณวัดติโลกอารามที่จมอยู่ใต้น้ำ? ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีอุโมงค์คำ จนกระทั่งปี 2550 จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลากลับไปประดิษฐานบริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดติโลก อาราม กลางกว๊านพะเยา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือไปสักการะบูชา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของเมืองพะเยา

เรือพายไปยัง วัดติโลกอาราม

วัดติโลกอาราม

แผนที่กว๊านพะเยา

ขอบคุณแผนที่กว๊านพะเยา และข้อมูลบางส่วนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*