วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง หลวงพ่อพุทธมนต์ จ.ตาก

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ที่บ้านรมณีย์ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 1401 บูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. 1533 ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างขึ้นสมัยรัชการที่ 4 ผนังโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่ง และเจดีย์ทรงมอญบรรจุพระธาตุไว้ส่วนบนของยอดฉัตร ในวิหารประดิษฐานพระประธานที่ชาวบ้านเรียกว่า ?หลวงพ่อพุทธมนต์? สร้างสมัยสุโขทัย ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*