วัดจะทิ้งพระ โบราณสถานศรีวิชัย เจดีย์พระมหาธาตุ สงขลา

วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่? 4? ตำบลจะทิ้งพระ? ห่างจากที่ว่าการอำเภอสทิงพระประมาณ? 200 เมตร? เดิมเรียกว่า? ?วัดสทิงพระ?? สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1542? ภายในวัดมีโบราณสถานซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ภายในวิหารมีภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก หอระฆังโบราณ? วัดจะทิ้งพระ จะมีงานสมโภชน์พระพุทธไสยาสน์และพระเจดีย์ เป็นประจำปีทุกปี ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*