ทับเบิก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เพชรบูรณ์

ผู้สนับสนุน

ทับเบิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลวังบาล เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง สภาพพื้นที่เป็นทิวเขาตั้งแต่เส้นทางขึ้นจนถึงหมู่บ้าน มีอากาศเย็นตลอดปี เป็นสถานที่ตั้งรองรับน้ำฟ้าที่ใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542

ที่บ้านทับเบิกมีการปลูกพืชผักแบบไม่ต้องรดน้ำ ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูหนาว ในฤดูฝนมีหมอกปกคลุมตลอดวันตลอดคืน บางครั้งเรียกว่า เมืองในหมอก ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ?ขึ้นทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน? เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสักในตอนกลางคืนได้

สถานที่พัก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักได้หลังละ 10 คน ราคาคนละ 50 บาท เต็นท์ให้เช่า พักได้ 3 คน ราคา 200 บาท ในกรณีที่นำเต็นท์ไปเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน สอบ

ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5670 1736, 0 5671 8284-5, 0 1680 0223

การเดินทาง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ไปอำเภอหล่มสักประมาณ 40 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอหล่มสักให้ใช้เส้นทางหมายเลข 203 ประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายสู่อำเภอหล่มเก่าจากตัวอำเภอหล่มเก่าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ผ่านเข้าบ้านวังบาลตรงไปจนสุดทางจะพบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1143 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบทางแยกด้านขวามือให้เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2331 ผ่านหมู่บ้านห้วยน้ำริน จนถึงกิโลเมตรที่ 18-19 ก่อนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ จะเห็นป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านทับเบิกให้เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร (หมายเหตุ เส้นทางสูงชันและคดเคี้ยวมาก ผู้ที่เดินทางควรใช้รถยนต์ที่มีกำลังเครื่องแรง ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ)

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*