ข้อมูลท่องเที่ยวหนองบัวลำภู, การเดินทาง, แผนที่หนองบัวลำภู

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ? นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน หนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน? เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่า?เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน? ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ท้าวตาได้ไปสร้างเมืองอุบล ส่วนท้าววอ (พระวรราชภักดี) ได้ไปสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน ใน พ.ศ. 2419 เมื่อเสร็จศึกฮ่อครั้งที่ 1 ส่วนเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ได้มาชุมนุมพักที่หนองคาย และได้ให้ท้าวพิมพา (พระวิชโยดมกมุทรเขต) เป็นเจ้าเมืองครองนครเขื่อนขันธ์ และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น ?กมุทธาศรัยบุรีรมย์?? จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา จนหนองบัวลำภูแยกมาจากจังหวัดอุดรธานีและเป็นจังหวัดลำดับที่ 76 อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 จังหวัดหนองบัวลำภูมีพื้นที่ประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร? แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง ศรีบุญเรือง นากลาง สุวรรณคูหา และนาวัง การเดินทาง รถยนต์ จากกรุงเทพฯ […]