ข้อมูลท่องเที่ยวเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

เขื่อนสิรินธร ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “เขื่อนโดมน้อย” เป็นเขื่อนหินแกนดินเหนียว สร้างกั้นลำโดมน้อย  อันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ตัวเขื่อนสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร อำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  และการ ชลประทาน บริเวณริมทะเลสาบมีสวนสิรินธร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ มีรูปปั้น และน้ำพุสวยงาม มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดที่เขื่อนสิรินธร โทร. 0 4536 6081-3 ต่อ 2708 การเดินทาง สามารถเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 217 เลี้ยวขวาที่กิโลเมตร 71 ประมาณ 500 เมตร  อยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย