พักผ่อนหย่อนใจที่เขื่อนน้ำอูน รายล้อมด้วยเทือกเขาภูพาน สกลนคร

เขื่อนน้ำอูน อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนดิน สร้างขึ้นเพื่อกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นสายหนึ่งของแม่น้ำสงคราม ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทาน บรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สภาพโดยทั่วไปเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ รายล้อมด้วยเทือกเขาภูพาน และป่าไม้ที่สวยงาม บริเวณใกล้กับสันเขื่อนเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากการระบายน้ำออกจากเขื่อน การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) ก่อนถึงอำเภอพังโคน 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 227 (พังโคน-วาริชภูมิ)  เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย