พระพุทธรูปขนาดใหญ่ Unseen เมืองไทย ที่วัดม่วง อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง นั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีวัดวาอารามมาก และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมี Unseen พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สุดในโลกด้วย อยู่ที่ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ วัดม่วง เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง ด้วยบารมีและคุณงามความดีของหลวงพ่อเกษม ได้ชักชวนญาติโยม พุทธศาสนิกชนทั่วไปสร้างถาวรวัตถุขึ้นหลายอย่างภายในวัดอย่างมากมาย ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือองค์ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ องค์ต้นแบบของ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นยุคที่มีความสวยงามมากที่สุด ในช่วงแรกของการสร้างนั้นหลวงพ่อเกษมได้ใช้เงินจากการปฏิบัติกิจนิมนต์ เงินจากการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และงานบุญต่างๆ ในวัด โดยหลวงพ่อได้ควบคุมการสร้างเองมาโดยตลอด มาระยะหลังหลวงพ่อมีร่างกายอ่อนเพลีย และได้ไปให้หมอตรวจ พบว่าหลวงพ่อเป็นมะเร็งที่ตับ หมอได้ทำการรักษาไม่กี่เดือน ก็ได้มรณะภาพลงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 อายุได้ 54 ปี หลังจากนั้นลูกศิษย์ก็ได้ดำเนินการสร้างต่อ จนเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 93 เมตร พื้นที่ในการก่อสร้าง 5 ไร่ เป็นการหล่อด้วยคอนกรีตสำเร็จเสริมเหล็ก […]

ข้อมูลท่องเที่ยวอ่างทอง, การเดินทาง, แผนที่อ่างทอง

พระสมเด็จเกษไชไย  หลวงพ่อโตองค์ใหญ่  วีรไทยใจกล้า  ตุ๊กตาชาววัง  โด่งดังจักสาน  ถิ่นฐานทำกลอง  เมืองสองพระนอน พระพุทธรูปวัดม่วง อ่างทอง อ่างทองเป็นจังหวัดซึ่งอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานปั้น ตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา หรือการผลิตเครื่องจักสาน ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก เป็นจังหวัดบ้านเกิดของนายดอกนายทองแก้ววีรชนคนกล้าในศึกบางระจัน นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยวัดที่มีความสะอาดสวยงามและมีจุดเด่นที่น่าสนใจมาก มายกว่า 200 วัด อันเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของ ชาติไทย อ่างทอง เดิมชื่อ เมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายตอนโดยเฉพาะในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก ในปี พ.ศ. 2310 พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายเพื่อตีกรุงศรีอยุธยาและทำ ให้เกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือ ศึกบางระจัน ปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้า พระยาที่บ้านบางแก้ว เรียกชื่อใหม่ว่า “อ่างทอง” เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและอู่ข้าวอู่น้ำอันเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่า จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ […]