น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ หรือ”อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 11 ของประเทศ น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งบนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาสูง ถ้ำและหน้าผาต่างๆ และมีการคมนาคมที่สะดวกรถยนต์สามารถเข้าถึง ตัวน้ำตกขนาดใหญ่มีความงามของน้ำที่สะท้อนแสงเกิดเป็นสีฟ้าอมเขียวมรกต สามารถมองเห็นตัวปลาแหวกว่ายไปมาใต้ผืนน้ำ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่ 165 – 996 เมตร สลับกับพื้นที่ราบ  ภูเขา ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูน (Lime Stone) ที่เกิดจากการทับถมของเปลือกหอย ปู หรือปะการัง น้ำตกเอราวัณนั้นไหลมาจากเทือกเขาหินปูนนี้จึงมีสารละลายของแคลเซียม คาร์บอเนตเจือปนอยู่ ซึ่งทำให้ชั้นน้ำตกมีคราบหินปูนก่อตัว น้ำตกจึงมีน้ำใสในตอนบน และมีการตกตะกอนขุ่นในช่วงล่างของลำน้ำ เมื่อแสงส่องลงมาจะทำให้สะท้อนเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวมรกตคล้ายน้ำในสระว่าย น้ำ สวยงามมาก เมื่อเดินทางมาถึงที่ทำการอุทยานฯ จากลานจอดรถเดินเท้าไปแค่ประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงน้ำตกชั้นแรกน้ำตกชั้นแรกมีชื่อว่า”ไหลคืนรัง” ชั้นต่อมาชื่อ”วังมัจฉา” ชั้นที่ 3 “ผาน้ำตก” ชั้นที่4″อกผีเสื้อ” ชั้นที่ […]