จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พักอุดรธานี ราคาถูก

จองโรงแรม รีสอร์ท จองที่พักอุดรธานี รวมโรงแรมทั่ว ประเทศกว่า 2,500 แห่ง ราคาถูกกว่าจองกับโรงแรมโดยตรง ลดสูงสุดถึง 75%? สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการทำธุรกรรม ชำระเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ เซอร์วิส ( Counter Service) เซเว่น อีเลฟเว่น (Seven Eleven) หรือบัตรเครดิต ระบบจองโรงแรมของเราปลอดภัย มั่นใจได้ในการทำธุรกรรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 14/00232 และ ใบอนุญาตสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 02970 ตัวอย่าง ขั้นตอนการจองที่พัก ชำระเงิน รายชื่อโรงแรม ราคา เจริญโฮเต็ล 549 ถ.โพธิ์ศรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 พื้นที่?เมืองอุดรธานี?????ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : (0 จาก 5) ราคาเริ่มต้น : 1,139 บาท โรงแรม นภาลัย 572 หมู่ 5 […]

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จุดชมวิวผาแดง น้ำตกยูงทอง อุดรธานี

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลนายูง? สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกยูงทอง เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนสันเขาภูพาน และภูย่าอู ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 500 เมตร มีลำน้ำไหลผ่านโขดหินสลับซับซ้อนสวยงามท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาพรรณ น้ำตกยูงทองเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มี 3 ชั้น มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นได้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของนกยูง จนเป็นที่มาของชื่อยูงทอง จุดชมวิวผาแดง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 1,500 เมตร ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง ผาแดงเป็นหน้าผาหินทรายที่สูงชันมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องล่างได้กว้างไกล ใกล้กับผาแดงมีหลืบถ้ำเล็ก ๆ ที่เคยเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกยูงทอง เป็นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติที่อุทยานฯ จัดทำขึ้นเพื่อสื่อความหมายธรรมชาติแก่ผู้มาเยือน โดยได้จัดสื่อบรรยายลักษณะทางธรรมชาติตามเส้นทางเป็นระยะ ผ่านน้ำตกยูงทอง น้ำตกตาดน้อย จุดชมวิวผาแดง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร การเดินทาง จากจังหวัดอุดรธานีไปตามทางหลวงสายอุดรธานี-หนองคาย 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอบ้านผือ ไปทางอำเภอน้ำโสม เลี้ยวขวาที่บ้านสามเหลี่ยมไปทางอำเภอนายูงประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านสว่างเลี้ยวขวาไป 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ […]

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท พระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทหลังเต่า อุดรธานี

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตบ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นอุทยานฯที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน ปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น พระพุทธบาทบัวบก อยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2463-2477? คำว่า? “บัวบก” เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามป่า มีหัว และใบคล้ายใบบัว ชาวบ้านเรียกว่า ?ผักหนอก? บัวบกนี้จะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาท จึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า “พระพุทธบาทบัวบก” หรือคำว่าบัวบกอาจจะมาจากคำว่า บ่บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ? 60 เซนติเมตร ลงไปในพื้นหินยาว 1.93 เมตร กว้าง 90 เซนติเมตร? เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้? ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2465 พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ ได้รื้อมณฑปเก่าออกแล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองวางทับรอยพระพุทธบาทเดิมไว้ ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม มีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบกในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3 […]

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ที่ประทับของสมเด็จย่า อุดรธานี

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร การประมง และการจ่ายน้ำเพื่อผลิตประปา อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 20,000 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะสำหรับนั่งชมทิวทัศน์? และภายในอ่างเก็บน้ำมีพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จประทับเกือบทุกปี เปิดให้เข้าชมสำหรับผู้ที่สนใจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน การเดินทาง ตามทางหลวงสายอุดรธานี-หนองบัวลำภู? ถึงกิโลเมตรที่ 108 เลี้ยวเข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตร ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว อุดรธานี

วัดป่าบ้านตาด อยู่ที่ตำบลบ้านตาด สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าร่มครึ้ม มีพื้นที่ประมาณ 163 ไร่ ในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดป่าบ้านตาดเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และวัดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-ขอนแก่น) ถึงบริเวณสี่แยกบ้านคงเค็ง ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงบริเวณวัดที่อยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไปไม่ไกล ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ กล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ อุดรธานี

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่5 ซอยกมลวัฒนา สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็นสวนกล้วยไม้ที่เพาะพันธุ์กล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ของไทยระหว่างแวนด้า (Vanda) และโจเซฟฟินแวนเบอร์โร (Josephine Van Berrow) ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคมกล้วยไม้โลก ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2531 ชื่อพันธุ์? Udorn Sunshine Orchid หรือพันธุ์นางสาวอุดรซันไฌน์ มีการนำกลิ่นของกล้วยไม้มาสกัดทำเป็นน้ำหอมในชื่อเดียวกันไปจำหน่าย เปิดให้เข้าชมเวลา 07.00-18.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 20 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4224 2475 การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) ระยะทาง 5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2024 จะเห็นป้ายบอกทางเข้าสวนกล้วยไม้อยู่ด้านซ้ายมือ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลท่องเที่ยวอุดรธานี, การเดินทาง, แผนที่อุดรธานี

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่-ขิต แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะภาพของการเป็นดินแดนแห่งวัดป่า ประตูสู่ประเทศลาว ดินแดนอินโดจีน และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงอีกด้วย จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ? คือ อำเภอเมือง หนองวัวซอ หนองหาน บ้านผือ บ้านดุง กุมภวาปี โนนสะอาด เพ็ญ น้ำโสม กุดจับ ศรีธาตุ วังสามหมอ ทุ่งฝน สร้างคอม ไชยวาน หนองแสง นายูง พิบูลย์รักษ์ กู่แก้ว และประจักษ์ศิลปาคม การเดินทาง รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา […]