แหล่งโบราณคดีภูผายา ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หนองบัวลำภู

แหล่งโบราณคดีภูผายา ตั้งอยู่ทางเหนือของบ้านนาเจริญ ตำบลดงมะไฟ เป็นภูเขาหินปูนที่แยกตัวออกมาจากเทือกเขาภูพานมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏตามผนังถ้ำเป็นจำนวนหลายส่วน ส่วนแรกบริเวณ ?ถ้ำล่าง? พบกลุ่มภาพเขียนสีแดงบนผนังถ้ำผิวเรียบยาวประมาณ? 5 เมตร ประกอบด้วยลวดลายเรขาคณิต ภาพสัตว์? ภาพฝ่ามือ ส่วนที่สองคือ ?ถ้ำบน? พบภาพเขียนสีแดงกระจายอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ที่เห็นชัดเจนเป็นภาพสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภาพคน ภาพสัตว์เลื้อยคลาน ภาพโครงร่างสัตว์ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นบริเวณถ้ำผายา ยังมีสำนักสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านตั้งอยู่ด้วย สันนิษฐานว่าภาพเขียนถ้ำภูผายามีอายุระหว่าง 2,000-3,000 ปี ใกล้เคียงกับอายุของภาพเขียนที่ค้นพบที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภาพเขียนคล้ายคลึงกับภาพที่พบที่ผาลาย มณฑลกวางสี ประเทศจีน การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู-วังสะพุง) จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2097 ถึงอำเภอสุวรรณคูหา แล้วใช้เส้นทางอำเภอสุวรรณคูหา-บ้านนาเจริญ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ถ้ำสุวรรณคูหา โบราณวัตถุ หนองบัวลำภู

ถ้ำสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาสี ภายในถ้ำมีโบราณวัตถุ และรูปพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งเมืองเวียงจันทน์ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู-วังสะพุง) แล้วเลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2097 ถึงอำเภอสุวรรณคูหา จากนั้นไปตามถนนพระไชยเชษฐาประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านดงยางนาตาแหลว แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผาสามยอด หินงอกหินย้อย หนองบัวลำภู

ผาสามยอด ตั้งอยู่บริเวณชายแดนรอยต่อจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย เขตหมู่บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว? มีลักษณะเป็นเทือกเขาสามลูกเรียงกันมีสันเขาเชื่อมต่อกัน? ซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจอย่างเป็นทางการมาก่อน บริเวณรอบๆภูเขาจะเป็นไร่นาของชาวบ้าน ส่วนบนภูนั้นยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่มาก? มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกว่า 100 ถ้ำ? ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยตระการตา? ทั้งยังมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและข้าวของเครื่องใช้อีกมาก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.หนองกุงแก้ว ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ถ้ำเอราวัณ ถ้ำผาเวียง ถ้ำผาเจาะ หนองบัวลำภู

ถ้ำเอราวัณ ตั้งอยู่บ้านผาอินแปลง ตำบลวังทอง บริเวณภูเขาหินแข็งที่ชาวบ้าน เรียกว่า ภูเขาผาถ้ำช้าง เป็นรอยต่อของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กับอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ 47 กิโลเมตร ถ้ำเอราวัณเป็นถ้ำขนาดใหญ่มีบันไดเรียงคดโค้งไปมา จากเชิงเขาเบื้องล่างขึ้นสู่ปากถ้ำกว่า 600 ขั้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ อยู่บริเวณปากถ้ำ มองเห็นได้เด่นชัดจากระยะไกล ภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่? ที่เป็นสถานที่แห่งตำนานนิยายพื้นบ้านเรื่อง ?นางผมหอม? มีหินงอกหินย้อยสวยงาม การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข 210 กิโลเมตรที่ 13 (หนองบัวลำภู-เลย)? มีทางเลี้ยวขวาเข้าไป 2.7 กิโลเมตร ถ้ำผาเวียง อยู่หมู่ที่ 9 ในเขตบ้านผาเวียง ตำบลนาแก มีลักษณะเป็นทิวเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ชาวบ้านเรียกกันว่าภูผาเวียง และยังเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำผาเวียง ภายในถ้ำประดับประดาด้วยหินงอกหินย้อยงดงามมาก นอกจากนี้ยังมีถ้ำอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงอีก เช่น ถ้ำผากลาง ถ้ำธรรมมาสน์ ถ้ำประทุน ถ้ำคอกเนื้อใหญ่ ถ้ำค้างคาว เป็นต้น การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข […]

แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง บ้านกุดกวางสร้อย หนองบัวลำภู

แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง (บ้านกุดกวางสร้อย) ตั้งอยู่บ้านกุดกวางสร้อย ซอยสันติสุข ตำบลบ้านถิ่น เชิงเขาภูเก้าด้านทิศตะวันออกเป็นแหล่งที่ขุดค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกับวัฒนธรรมบ้านเชียง โครงกระดูกมนุษย์? กำไลสำริด กำไลหิน ลูกปัดแก้ว แม่พิมพ์ทำจากหินทรายสำหรับใช้หล่อหัวขวานสำริด เครื่องมือเหล็ก เป็นต้น โบราณวัตถุต่าง ๆ บางส่วนได้นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น นอกจากนี้ในบริเวณหมู่บ้านยังได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงวัตถุโบราณบางส่วนอีกด้วย การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 2146 (หนองบัวลำภู-โนนสัง) ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองแวงเลี้ยวขวาเข้าไป 5 กิโลเมตร ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภูพานน้อย เทือกเขาภูพาน หนองบัวลำภู

ภูพานน้อย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานที่ทอดตัวจากทิศตะวันออก อำเภอเมืองหนองบัวลำภูไปทางทิศใต้ที่ ภูเก้า อำเภอโนนสัง มีพื้นที่ 35,000 ไร่ อยู่บนเทือกเขาสูงชัน สามารถมองเห็นตัวเมืองหนองบัวลำภูเบื้องล่าง? เนื่องจากอยู่ห่างตัวเมืองเพียงแค่ 6 กิโลเมตร เรียกได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของเมืองหนองบัวลำภู? บนภูเป็นป่าธรรมชาติร่มรื่นกอปรด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีสมุนไพรขึ้นเองตามธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพ? อากาศเย็นสบายแวดล้อมด้วยธรรมชาติ? รถขึ้นถึง ผู้คนนิยมไปกางเต็นท์พักแรมกลางคืน การเดินทาง ไปตามถนนหนองบัวลำภู-อุดรธานี ถึงบ้านภูพานทอง? แล้วเลี้ยวขวาไปตามป้ายประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตามป้ายไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงภูพานน้อย ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ หนองบัวลำภู

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 50 เมื่อ พ.ศ. 2528 ครอบคลุมพื้นที่ 322 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณอุทยานฯ เป็นเทือกเขาหินทราย 2 แห่งที่อยู่ห่างกัน ผืนป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ที่เหลือเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง? โดยมีที่ทำการอุทยานฯอยู่ที่ริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งอยู่ในบริเวณภูพานคำ ภูพานคำ เป็นทิวเขาด้านตะวันออกของลุ่มน้ำพอง และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ตอนบนมีจุดชมวิวช่องเขาขาดสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณทะเลสาบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ภูพานคำนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัด? นักท่องเที่ยวมักจะกางเต็นท์พักแรม หรือ พักที่บ้านพักของอุทยานฯ หรือ ที่ศาลาพักแรมของกรมประชาสงเคราะห์ ภูเก้า เป็นเทือกเขาหินทรายสลับซับซ้อน คล้ายกระทะหงาย ประกอบด้วยภูเขา 9 ลูก คือ ภูฝาง ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อหม้อ ภูชั้น ภูเพราะ ภูลวก และภูวัด ภูทั้ง 9 ลูกนี้มีความสลับซับซ้อนมาก ประกอบด้วยป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิด […]

วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่ขาว อนาลโย หนองบัวลำภู

วัดถ้ำกลองเพล เป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ตั้งอยู่เชิงเขาภูพาน? สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยขอมเข้ามาครอบครองแผ่นดิน แต่ไม่มีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ใด ต่อมาเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2501 พระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย พระวิปัสสนากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ได้อาศัยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน โดยใช้พื้นที่ที่เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่ 3-4 ก้อน มีหลืบและชะโงกหิน ก่อเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกัน ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้หลายร้อยคน เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายในบริเวณวัดบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีเนื้อที่กว้างขวาง ปกคลุมไปด้วยแมกไม้ ป่าเขียว และสวนหินธรรมชาติรูปร่างประหลาดดูสวยงาม นอกจากนี้ภายในห้องโถงใหญ่ (พระอุโบสถ) ยังประดิษฐานรูปปั้นของหลวงปู่ขาว และกลองโบราณสองหน้า หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ?กลองเพล?? ตามซอกหินมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่หลายองค์?? ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปปัญฑรนิมิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่จำหลักลงในก้อนหิน และด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่?? มีถนนลาดยางลัดเลาะไปตามแนวป่า และหมู่ก้อนหินรูปทรงแปลกๆ เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงอนุสรณ์สถานของหลวงปู่ขาว ที่ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บอัฐิและรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป […]

ภูหินลาดช่อฟ้า ปราการพรรคคอมมิวนิสต์ หนองบัวลำภู

ภูหินลาดช่อฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนทัน เป็นเขาหินสูงสลับซับซ้อนมีช่องทางเดินในเขาและมีถ้ำขนาดใหญ่น้อยมากมายหลายแห่ง? ในอดีตเคยเป็นปราการสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์? เป็นทั้งโรงเรียนการเมือง? เขตฝึกกำลังรบและกอง บัญชาการใหญ่ที่จัดส่งกำลังคนกระจายไปประจำในหลายจุด? มีสถูปเก็บอัฐิของคนที่ตายในการรบกว่า 200 ชีวิต? โดยมีพิธีทำบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิตทุกปีในช่วงฤดูร้อน ลานฝึกใหญ่ในอดีตขณะนี้เป็นลานดูดาว?? มองลงไปเบื้องล่างจะเห็นอำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี? ตามถ้ำต่างๆ จะพบถ้ำวิทยุ ถ้ำเวที ทับโรงพยาบาล ถ้ำสะเบียงและทับโรงแรมสำหรับสหายชายหญิงที่แต่งงานใหม่ไปฮันนีมูน ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี หนองบัวลำภู

พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน จัดแสดงเกี่ยวกับซากฟอสซิลหอยอายุราว 140-150 ล้านปีซึ่งค้นพบจำนวนมากที่บริเวณหน้าผาสูงชัน 50 เมตร มีสภาพที่สมบูรณ์? และยังค้นพบซากกระดูกจระเข้โบราณ เศษหินจาไมก้า และแร่ธาตุบางชนิดอีกด้วย? ภายในบริเวณยังสามารถชมอาคารแสดงนิทรรศการกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดพบอยู่ในชั้นหินเหนือชั้นที่พบซากหอยหิน 2 เมตร? เป็นกระดูกขาหน้าส่วนบนทั้งซ้ายและขวา? ขาหลังส่วนล่าง? กระดูกสะบัก กระดูกนิ้ว กระดูกซี่โครง ฯลฯ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู-อุดรธานี) กิโลเมตรที่ 88 จากตัวเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางสายหนองบัวลำภู-อุดรธานี ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย