ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ ห่างจากอำเภอปายประมาณ 13 กิโลเมตร ศูนย์ศิลปาชีพฯ ช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงแม่ปิงมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยง กระเป๋าสตางค์ หมวก ผ้าหลากหลายชนิด มีสาธิตการทอผ้าและย้อมผ้าสีธรรมชาติแบบชาวกะเหรี่ยงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย ซึ่งงานทอผ้านี้นับเป็นหนึ่งในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมได้ตามบ้านเรือนหรือติดต่อทางจดหมายล่วงหน้าเพื่อชมสาธิตการย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้า ที่หัวหน้ากลุ่มศิลปาชีพบ้านแม่ปิง หมู่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1095 สายปาย-แม่มาลัย ถึงแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 86 เข้าถนนรพช. บ้านห้วยแก้ว บ้านแม่ปิง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ศูนย์ศิลปาชีพฯ ตั้งอยู่บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย