วัดสุวรรณเสวริยาราม อ่างทอง

วัดสุวรรณเสวริยาราม อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออกในท้องที่ตำบลตลาดกรวด? อยู่ริมถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) กิโลเมตรที่ 103?104 หรือ จากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนคลองชลประทานประมาณ? 3? กิโลเมตร?? ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดองค์พระยาวประมาณ 10 วา และยังมีโบราณวัตถุต่างๆที่มีอายุราว 100 ปี? ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นใน สมัยร.4 เป็นฝีมือช่างหลวง ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย