ข้อมูลท่องเที่ยววัดศรีโคมคำ-กว๊านพะเยา แผนที่กว๊านพะเยา

เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปจังหวัดพะเยา และพาครอบครัวไปทำบุญที่วัดศรีโคมคำ(คนท้องถิ่นเรียกวัดพระเจ้าตนหลวง) เลยขอเอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากครับ เมื่อพูดถึงจังหวัดพะเยาคิดว่าทุกคนคงรู้จักกว๊านพะเยา กว๊าน แปลตามภาษาพื้นเมืองล้านนา แปลว่า บึง เมื่อนำมารวมกับคำว่าพะเยาก็น่าจะหมายถึงบึงในจังหวัดพะเยา กว๊านพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในอำเภอเมือง เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก และเป็นจุดรวมของน้ำที่ไหลมาจากห้วย 18 สาย ปัจจุบันกว๊านพะเยาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บริเวณริมกว๊านมี่ร้านอาหารและเป็นสวนสาธารณะ สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินที่กว๊านพะเยาได้ ที่อยู่ติดกับกว๊านพะเยาจะเป็น วัดศรีโคมคำ(คนท้องถิ่นเรียกวัดพระเจ้าตนหลวง) เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 ต่อมาเมืองล้านนาถูกพม่ารุกรานเข้ามา และเป็นเมืองขึ้นของพม่า ประชาชนหนีเข้าไปในป่า บ้านเมืองก็รกร้าง จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเ้จ้าอยู่หัว (ร.3) ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ และได้บูรณะเรื่อยๆมา ได้อาราธนา พระคุณเจ้าครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา มาเป็นประธานในการก่อสร้างพระวิหารหลวงใหม่ และได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2466 ปัจจุบันวัดศรีโคมคำได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทสามัญ และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการสำรวจกว๊านพะเยา แล้วพบว่ามีวัดโบราณอยู่ใต้น้ำ จำนวน 20 วัด […]