โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าภูเขาหลวง

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าภูเขาหลวง ตั้งอยู่บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลระเริง  มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพื่อชมสภาพป่าดิบแล้งของเขาโซ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่ามากมาย การพายเรือ ดูนก ดูผีเสื้อ การศึกษาท้องฟ้ายามค่ำคืนสามารถมองเห็นกลุ่มดาวต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนในบริเวณโครงการมีบ้านพักและอาคารนอนไว้รองรับนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 โทร. 0 4424 2060 การเดินทาง ใช้เส้นทางบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย กับตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว ประมาณ 20 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสู่ถนนลูกรังประมาณ 6-8 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าที่ทำการภูหลวงระยะทาง 6 กิโลเมตร ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย