ภูหินลาดช่อฟ้า ปราการพรรคคอมมิวนิสต์ หนองบัวลำภู

ภูหินลาดช่อฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนทัน เป็นเขาหินสูงสลับซับซ้อนมีช่องทางเดินในเขาและมีถ้ำขนาดใหญ่น้อยมากมายหลายแห่ง? ในอดีตเคยเป็นปราการสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์? เป็นทั้งโรงเรียนการเมือง? เขตฝึกกำลังรบและกอง บัญชาการใหญ่ที่จัดส่งกำลังคนกระจายไปประจำในหลายจุด? มีสถูปเก็บอัฐิของคนที่ตายในการรบกว่า 200 ชีวิต? โดยมีพิธีทำบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิตทุกปีในช่วงฤดูร้อน ลานฝึกใหญ่ในอดีตขณะนี้เป็นลานดูดาว?? มองลงไปเบื้องล่างจะเห็นอำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี? ตามถ้ำต่างๆ จะพบถ้ำวิทยุ ถ้ำเวที ทับโรงพยาบาล ถ้ำสะเบียงและทับโรงแรมสำหรับสหายชายหญิงที่แต่งงานใหม่ไปฮันนีมูน ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย