อุทยานแห่งชาติพุเตย มหัศจรรย์ป่าสนสองใบ สุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 198,422 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีและวนอุทยานถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าชุกชุม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารด้านการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี   บนยอดเขามีป่าสนสองใบหลายพันต้นและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม จุดที่น่าสนใจของอุทยานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามสถานที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานดังนี้ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 (พุเตย) บ้านป่าขี  อำเภอด่านช้าง  หากเดินทางจากเส้นทางหลวงหมายเลข 333  จะเห็นป้ายไปอุทยานแห่งชาติพุเตยอีก  18 กิโลเมตรจะถึงที่หน่วยพิทักษ์นี้ก่อน  จากจุดนี้มีพื้นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์พักแรมได้  มีนิทรรศการเกี่ยวกับป่าไม้สำหรับผู้สนใจ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง เดินทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตยที่ 1 (พุเตย) ไปประมาณ  12 กิโลเมตร ศาลเลาด้า ตั้งอยู่ระหว่างทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 (พุเตย) ไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย    สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินเลาด้าแอร์ตกเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2534 […]