พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ตั้งอยู่ภายในสวนรมณีนารถ ด้านถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ ในอาคารซึ่งเคยเป็นเรือนจำแห่งแรกของไทยซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 ในสมัยรัชกาลที่ 5 แม้บางส่วนจะได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ แต่ยังคงสภาพของซุ้มประตู กำแพงที่สูงใหญ่ ป้อมยาม ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของราชทัณฑ์ไทย ห้องควบคุมผู้ต้องขัง เรือนนอนผู้ต้องขัง และห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00?16.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2226 1704 โทรสาร 0 2526 9010 (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์อย่างน้อย? 1 สัปดาห์) เวบไซต์. www.correct.go.th/demo/museum/museum1.html ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย