เที่ยวแม่สาย เชียงราย ท่าขี้เหล็ก ขั้นตอนการข้ามแดนไปพม่า

ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ เชียงราย จองโรงแรม ที่พัก เชียงราย ผู้สนับสนุน อำเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันได้โดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยัง ท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่น ตะกร้า เครื่องทองเหลือง สบู่พม่า สมุนไพร ถ้าอยู่แค่ฝั่งแม่สายจะไม่ค่อยมีสินค้ามากเนื่องจากประเทศไทย มีกฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์และภาษี ซ้าย ทะเบียนรถพม่า-ไทย ขวา เหนือสุดยอดแดนสยาม การข้ามไป ท่าขี้เหล็ก นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30-18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าสหภาพพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากซากสัตว์ป่า ยาเสพติดและซีดีอนาจาร วัตถุลามก […]