ผาสามยอด หินงอกหินย้อย หนองบัวลำภู

ผาสามยอด ตั้งอยู่บริเวณชายแดนรอยต่อจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย เขตหมู่บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว  มีลักษณะเป็นเทือกเขาสามลูกเรียงกันมีสันเขาเชื่อมต่อกัน  ซึ่งยังไม่เคยมีการสำรวจอย่างเป็นทางการมาก่อน บริเวณรอบๆภูเขาจะเป็นไร่นาของชาวบ้าน ส่วนบนภูนั้นยังคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและสัตว์ป่าอยู่มาก  มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกว่า 100 ถ้ำ  ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยตระการตา  ทั้งยังมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและข้าวของเครื่องใช้อีกมาก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.หนองกุงแก้ว ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย