ท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ ชมหิงห้อย ส่องแสงระยิยระยับ

ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ จันทบุรี ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จันทบุรี ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านท่าสอน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง มีพื้นที่ 120,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 18 กิโลเมตร บนเส้นทางถนนสุขุมวิท ประมาณ กิโลเมตร ที่ 374-375 เป็นป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ อยู่ในความดูแลของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี) ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วย ห้องบรรยาย ห้องเรียนธรรมชาติ ได้แก่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 60 นาที เป็น เส้นที่ทอดผ่านป่าชายเลนมีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น โกงกาง แสม ลำพู แต่ละจุดแสดงสื่อความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติไว้ นอกจากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายนของทุกปี จะพบกับป่าของ หิ่งห้อย ส่องแสงระยิยระยับตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และทางศูนย์ฯ ได้ทำ […]