อาบน้ำร้อน บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ เชียงราย

บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ และ บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม ไปทางถนนหน้าค่าย สี่แยกเด่นห้า อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 20 กิโลเมตร โดยบ่อน้ำร้อนผาเสริฐตั้งอยู่ก่อนบ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยมประมาณ 1 กิโลเมตร บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยมและบ่อน้ำร้อนผาเสริฐตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาตลอดเวลา อุณหภูมิประมาณ 67 อาศาเซลเซียสและมีองค์ประกอบของแร่ธาตุอยู่หลายชนิด เป็นน้ำพุร้อนที่มีขนาดเล็ก บริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำกก บ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ มีห้องอาบ/แช่น้ำร้อน มีสระอาบและสถานที่กางเต็นท์ บริหารงานโดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง โทร. 0 5371 6436, 0 5371 6358  www.doihang.com สระน้ำแร่ขนาดใหญ่ ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท บ่อธรรมชาติ ร้อนมาก ลงไม่ได้ ทางด้านขวาของบ่อ มีที่ให้แช่เท่า บ่อน้ำแร่บริสุทธิ์ ห้ามแช่หรือโยนสิ่งของลงไป อาจจะเป็นบ่อที่ใช้ทำน้ำแร่ บ่อแช่ไข่ (ดูไม่ค่อยน่าแช่เท่าไหร่) ห้องแช่ส่วนตัว ค่าบริการ 1คน 50 บาท, 2 คน […]