ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดระนอง

บ้านบางแก้ว อำเภอละอุ่น มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมได้แก่ สวนผสมปสาน ผักเหลียงแซมสวนยางพารา สวนมังคุดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ปลากะพงในกระชัง ซึ่งมีศูนย์บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สามแยกพระตาโรย หมู่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น โทร. 0 7789 9056 หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง โทร. 0 7781 1091, 07782 2748 สวนเกษตรเชิงสุขภาพ ตั้งอยู่ภายในบริเวณตีนเขา ?บีเทาหลาย? ของบ้านพรรั้ง ซึ่งเกิดจากความตั้งใจจริงของเจ้าของสวน ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่เป็นภูเขา สามารถใช้สอบประโยชน์ทุกตารางนิ้ว พันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ ได้แก่กล้วยไม้พันธุ์หางช้าง หรือ เอื้องเพชรหึง เป็นเอื้องที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผักหวานป่า นำมารับประทาน ใบเรียวรี มีลูกสีแดง ดอกกระเจียว จะออกดอกในช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นกระเจียวที่ออกตามธรรมชาติ เฟิร์นแอฟริกัน พันธุ์ไม้ทั่วไป ได้แก่ สะตอ ทุเรียน ลองกอง มังคุด หมาก ดอกหน้าวัว กระท้อน […]