แช่น้ำพุร้อน น้ำพุร้อนโป่งพระบาท เชียงราย

น้ำพุร้อนโป่งพระบาท ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนพหลโยธิน ถึงกิโลเมตรที่ 836-837 เลี้ยวซ้ายซอยข้างตลาดบ้านดู่อีก 3 กิโลเมตร มีห้องอาบ/แช่น้ำพุร้อน 10 ห้อง ราคา 20 บาท/คน บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ โทร. 0 5370 3262 บริเวณดังกล่าวยังมี น้ำตกโป่งพระบาท ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานโป่งพระบาท เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นแก่งหิน มีความลาดชันไม่มากนัก บรรยากาศร่มรื่น ประกอบด้วยพรรณไม้สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย