น้ำพุร้อนป่าตึง เชียงราย

น้ำพุร้อนป่าตึง หรือ น้ำพุร้อนห้วยหินฝน ตำบลป่าตึง มีน้ำพุร้อนขึ้นหลายจุดในพื้นที่เกือบ 10 ไร่ บางจุดพุ่งขึ้นสูงถึง 7 เมตร  น้ำพุร้อนนี้เป็นน้ำร้อนที่ไหลขึ้นมาสม่ำเสมอ มีบริการห้องแช่ 8 ห้อง ค่าบริการ 30 บาท ห้องตักอาบ 6 ห้อง ราคา 20 บาท โทร. 0 5377 2577 ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย