น้ำตกไซเบอร์ น้ำตกหินลาด ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี

น้ำตกไซเบอร์ หรือ น้ำตกหินลาด อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซับแม่บือ) ตำบลคอกควาย อำเภอห้วยคต อยู่ห่างจากจังหวัด 86 กิโลเมตร น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบน เรียกว่า น้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกซึ่งลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก มีน้ำมากในเดือนกันยายน-ต้นเดือนพฤศจิกายน ลำห้วยล่อยจ้อยจะไหลไปรวมกับห้วยทับเสลา บริเวณโดยรอบเป็นป่าหวาย ต้นไม้ร่มครึ้ม และมีใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนพฤศจิกายนด้วย นักท่องเที่ยวควรมาในช่วงปลายฝนต้นหนาว สถานที่พัก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่มีบริการบ้านพัก ผู้มาพักต้องนำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ 30บาท/คน และต้องเตรียมอาหารมาให้พร้อม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรุงเทพฯ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 659 สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โทร. 08 7840 0316 ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โทร. 08 5725 8433 […]