เที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ชมน้ำพุร้อนเมืองลำปาง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้รับ ”รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Awards) อุทยานแห่งชาติดีเด่นประจำปี2543″ แจ้ซ้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 ลำดับที่ 58 ของประเทศไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดเยี่ยมในด้านการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยาน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลำปาง เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลำปางและเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 768 ตารางกิโลเมตร หรือ 480,000 ไร่ แจ้ซ้อน มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด มีสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่สวยงามและมีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น น้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกแม่เปียก น้ำตกแม่ขุน น้ำตกแม่มอญ มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ แอ่งน้ำอุ่น และยังมีถ้ำที่สามารถเข้าไปศึกษาและท่องเที่ยวได้ เช่น ถ้ำผางาม ถ้ำน้ำ ถ้ำหม้อ เป็นต้น ฤดูที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ จะมีอากาศเย็นสบาย จักจั่นน้ำแร่ […]