ล่องแพเขื่อนกิ่วลม อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

เขื่อนกิ่วลม ตั้งอยู่ที่บ้านแลง เขื่อนกิ่วลมอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท แต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน เป็นเขื่อนคอนกรีต มีความสูง 26.50 เมตร ยาว 135 เมตร สันเขื่อนกว้าง 5.35 เมตร บริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำเหมาะแก่การล่องเรือหรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม การล่องแพใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวัน มีสถานที่น่าสนใจ เช่น แหลมชาวเขื่อน ผาเกี๋ยง ผางาม ทะเลสาบสบพุ หมู่บ้านชาวประมงบ้านสา ฯลฯ ติดต่อบริการล่องแพได้ที่บริเวณเขื่อน หน่วยงานราชการสามารถเข้าพักที่บ้านพักรับรองของกรมชลประทาน? โดยมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 15 วัน ถึง หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-กิ่วลม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบริหารเขื่อนกิ่วลม โทร. 0 5422 3772? หรือ? www.rid.go.th สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปหากต้องการพักค้างคืนสามารถทำได้สองลักษณะ คือ 1. ล่องแพไปพักที่แพชาวเขื่อน-กิ่วลมรีสอร์ท ซึ่งมีที่พักเป็นบังกะโลตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ โทร. 0 5422 3772 ต่อ 120, 0 5433 4393 (หลัง […]