จิมทอมป์สันฟาร์ม ฟาร์มเกษตร ชมฟักทองยักษ์

จิมทอมป์สันฟาร์ม ตั้งอยู่ตำบลตะขบ มีพื้นที่กว่า 600 ไร่? กิจกรรมภายในฟาร์ม สามารถนั่งรถเกษตรชมทัศนียภาพอันสวยงามรอบฟาร์ม ชมการปลูกผักและไม้ดอก ไม้ประดับด้วยระบบไร้ดิน เรียนรู้กับความมหัศจรรย์ของชีวิตหนอนไหม ชมการสาวไหมแบบพื้นเมือง พบกับฟักทองยักษ์นับหมื่นผล ชมฟาร์มเห็ดและเก็บเห็ดด้วยต้นเอง เลือกซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษจากฟาร์ม ผลฟักทองยักษ์ ความเป็นมา ในปี พ.ศ. 2531 จากอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาอันเลื่องชื่อในเรื่องผ้าไหมไปเพียง 25 กิโลเมตร จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 600 ไร่บนเชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ โดยเริ่มจากเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดใน การผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม และเมื่อย่างเข้าปี พ.ศ. 2544 จิม ทอมป์สัน ฟาร์มจึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปีละครั้งในเดือนธันวาคมให้ บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธรรมชาติได้ชื่นชมบรรยากาศอันงดงามและเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผักและดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษซึ่งปลูกด้วย ความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ปี พ.ศ. 2550 จิม ทอมป์สันได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสานที่เป็นเอกลักษณ์มารวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ […]