ข้อมูลท่องเที่ยวร้อยเอ็ด, การเดินทาง, แผนที่ร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม? เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต? บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล? งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา? โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตนคร? มีเมืองขึ้นถึงสิบเอ็ดเมือง (ในสมัยโบราณนิยมเขียนสิบเอ็ดเป็น 101 คือสิบกับหนึ่ง) มีทางเข้าสู่เมืองถึงสิบเอ็ดประตู แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย จนแทบจะหาร่องรอยแห่งอดีตไม่พบ

ประวัติศาสตร์ของเมืองร้อยเอ็ดเริ่มปรากฏขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีเจ้าลาวจากนครจัมปาศักดิ์ได้เดินทางมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณที่เป็นอำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน ต่อมาได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บริเวณเมืองร้อยเอ็ดปัจจุบัน ส่วนเมืองสุวรรณภูมิเดิมก็ยังคงมีอยู่ในสมัยพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์คิดกบฎต่อกรุงเทพฯ ได้ยกทัพเข้ามาตีหัวเมืองรายทางจนถึงนครราชสีมา แต่ก็ถูกทัพไทยตีแตกพ่ายไปในที่สุด

นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นกันและรวมทั้งเคยเป็นดินแดนที่อยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ เพราะพบโบราณสถานแบบขอมหลายแห่ง เช่น กู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี เป็นต้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 8,299 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ

การเดินทาง

  • รถยนต์ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา ผ่านอำเภอบ้านไผ่? จังหวัดมหาสารคาม ถึงจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทางประมาณ 512 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง
  • รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต 2) กรุงเทพฯ มีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66, 0 2936 1880 และจากจังหวัดร้อยเอ็ดมากรุงเทพฯ รถออกจากสถานีขนส่งร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล โทร. 0 4351 1939, 0 4351 2546 www.transport.co.th
  • รถไฟ ต้องไปลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444? www.railway.co.th
  • เครื่องบิน สายการบิน พีบีแอร์ เปิดบริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว รายละเอียดสอบถามได้ที่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2261 0220, 0 2535 4843-4 ร้อยเอ็ด โทร.0 4351 9577, 0 4351 2835 หรือ www.pbair.com สนามบินร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร มีรถบริการเข้าในตัวเมือง

แผนที่เมืองร้อยเอ็ด

แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*